Saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) Nr. 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un par brīvu no tās spēkā stāšanos 2018. gada 25. maijā šādu datu plūsmu un Direktīvas 95/46 / EK (vispārējā datu aizsardzības regula) atcelšanu - RODO, mēs informējam:

 1. Personas datu administrators ir: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084. Administrators var sazināties rakstiski, izmantojot tradicionālo pastu uz šādu adresi: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 vai e-pasts: info@thomas-it.lv

 2. Datu aizsardzības inspektors netika iecelts administratoram.
 3. Personas datus apstrādā, pamatojoties uz mākslu. 6 par. 1 lit. f RODO, t.i., pamatojoties uz nepieciešamību apstrādāt likumā noteiktos nolūkos administratora likumīgās intereses.
 4. Uzņēmuma likumīgās intereses ir piedāvājums produktu un pakalpojumu klienti IT risinājumu jomā. Uzņēmums nesniedz datus ar citām vienībām, ja vien tās nav iekļautas papildus šajā sakarā. Personas datu apstrāde ietilpst Thomas IT darbības jomā.
 5. Personas dati tiek apstrādāti manuāli un automātiski kārtībā Sniedzot Thomas IT klientiem visaptverošu ekonomisku informāciju kā daļu no piedāvātajiem produktiem, lai veiktu uzņēmējdarbību saskaņā ar tiesību aktiem (grāmatvedība), kā arī statistikas vajadzībām
 6. Administrators apstrādā personas datus šādā apjomā: vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese), uzņēmuma adreses dati, kuros tie ir publiski pieejamie avoti - ti, tie ir pieejami tīmekļa vietnēs un reģistros ierēdnis (KRS, REGON uc)
 7. Attiecībā uz personas datu apstrādi ir tiesības tiesības uz:
  • administratora pieprasījumi piekļūt personas datiem,
  • administratora pieprasījumi labot personas datus,
  • administratora pieprasījumi dzēst personas datus,
  • administratora pieprasījumi ierobežot personas datu apstrādi,
  • iebilst pret personas datu apstrādi,
  • personas datu pārsūtīšana,
  • sūdzas uzraudzības iestādei.
 8. Administrators dara visu iespējamo, lai nodrošinātu visus fiziskos līdzekļus, personas datu tehnisko un organizatorisko aizsardzību pret to nejaušu vai tīša iznīcināšana, nejauša zaudēšana, izmaiņas, neatļauta izpaušana, lietošana vai piekļuve saskaņā ar visiem piemērojamajiem noteikumiem.